Menu
یکشنبه, 28 دی,1399

نگاهی بر مرکز

نگاهی بر مرکز

مرکز آموزش  فنی و حرفه ای خواهران سمیه خرمدره

 

مرکزسمیه خرمدره ازسال 74در مکانی استیجاری فعالیت خود را آغاز نمود که در سال 1379 با توجه به عنایت ریاست جمهوری  وقت و تخصیص 800 میلیون ریال اعتبار توسط وزیر محترم کارو امور اجتماعی وقت افتتاح شد و بقیه منابع مالی ایجاد این مرکز از داخل خود سازمان تامین شد .  مساحت کلی مرکز 2000مترمربع بوده که از این میزان 1200 مترمربع زیر بنای ساختمان است .

این مرکز دارای  10کارگاه آموزشی بوده که عبارتنداز:

رایانه

قالیبافی

گلیم بافی

آشپزی

حسابداری

کیف دوزی

هنرهای تزئینی

صنایع تبدیلی

نقشه کشی

خیاطی

که حرفه های متفاوتی در این کارگاهها نیزآموزش داده میشوند.

وتعداد آموزشگاه آزاد نیز درسطح شهرستان زیر نظر این مرکز، در بخش خصوصی آموزش هایی را درزمینه های رایانه ،خیاطی، آرایش و پیرایش وحسابداری به کارآموزان ارائه می دهند که به شرح ذیل میباشند:

آموزشگاه های دانش روز واندیشه پرداز در رشته رایانه

آموزشگاه های یلدا ،گل سرخ،مریم وستاره در رشته آرایش و پیرایش

آموزشگاه های اطلس و ابریشم در رشته خیاطی

آموزشگاه حسابگران حافظ پویا در رشته حسابداری

با توجه به نیازسنجی های انجام شده، آموزش های سیار شامل آموزش روستایی و آموزش درمناطق محروم شهری،آموزش برای شاغلین ،دانش آموزان و دانشجویان نیز از تعهدات این مرکز می باشد.

درالویت قراردادن آموزش جوانان –غنی سازی اوقات فراغت و شرکت درالمپیادهای بین المللی از اهم مواردی است که مرکز به آن توجه ویژه ای دارد.

 

واحدهای مرکز :

واحد امور اداری                     واحد آموزش                   واحد آزمون                                          

            واحد نگهبانی                واحد امور آموزشگاههای آزاد                واحد انبار                   سرایداری                     

              

تعداد پرسنل رسمی و پیمانی :3نفررسمی ، 5 نفرپیمانی        پشتیانی : 1نفر     مربی رسمی                             

                                  تعداد پرسنل قراردادی :2نفر      تعداد پرسنل شرکتی:0نفر      تعداد پرسنل حق التدریس :5نفر

دی ان ان