نیروی انسانی ارزشمندترین سرمایه های یک کشور برای توسعه و پیشرفت است.

یکی از ابزارهای مهم و لازم اقتصاد مقاومتی، ارایه آموزش های مهارتی است که کسب این مهارت ها و تقویت آن در جامعه گره های بزرگی را باز خواهد کرد و فراگیری آموزش های فنی و حرفه ای برای ایجاد اشتغال پایدار و کمک به اقتصاد و توسعه جامعه ضروری است.

نیروی انسانی ارزشمندترین سرمایه های یک کشور برای توسعه و پیشرفت است.

یکی از ابزارهای مهم و لازم اقتصاد مقاومتی، ارایه آموزش های مهارتی است که کسب این مهارت ها و تقویت آن در جامعه گره های بزرگی را باز خواهد کرد و فراگیری آموزش های فنی و حرفه ای برای ایجاد اشتغال پایدار و کمک به اقتصاد و توسعه جامعه ضروری است.

سال 1396

سال 1396

سال 1396
هجدهمین مسابقات ملی مهارت

هجدهمین مسابقات ملی مهارت

هجدهمین مسابقات ملی مهارت
ششمین همایش بین المللی مهارت آموزی و اشتغال

ششمین همایش بین المللی مهارت آموزی و اشتغال

ششمین همایش بین المللی مهارت آموزی و اشتغال
برگزاری جشن  وحدت و میلاد حضرت محمد (ص)

برگزاری جشن وحدت و میلاد حضرت محمد (ص)

برگزاری جشن وحدت و میلاد حضرت محمد (ص)
جلسه هم اندیشی رئیس مرکز آموزش فنی و حرفه ای سمیه شهرستان خرمدره با رؤسای اتحادیه های این...

جلسه هم اندیشی رئیس مرکز آموزش فنی و حرفه ای سمیه شهرستان خرمدره با رؤسای اتحادیه های این...

جلسه هم اندیشی رئیس مرکز آموزش فنی و حرفه ای سمیه شهرستان خرمدره با رؤسای اتحادیه های این...
حضور کارکنان و مربیان مرکزآموزش فنی و حرفه ای  شماره7سمیه خرمدره در راهپیمایی روز 13آبان

حضور کارکنان و مربیان مرکزآموزش فنی و حرفه ای شماره7سمیه خرمدره در راهپیمایی روز 13آبان

حضور کارکنان و مربیان مرکزآموزش فنی و حرفه ای شماره7سمیه خرمدره در راهپیمایی روز 13آبان
دی ان ان